28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

ÇEVİK YAKLAŞIMLA SÜREÇ İYİLEŞTİRME

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Kuruluşlarda;
• İyileştirmelere nereden başlamak gerektiğini belirlemede yol göstermek,
• İyileştirilmesi gereken süreçleri etkin ve verimli hale getirmede pratik yaklaşımlar kazandırmak,
• İyileştirmenin günlük hayata nasıl entegre edileceği konusunda bilgilenme sağlamak

Çalıştayın İçeriği

• Şirket yönlenmesini anlamak
• Hızlı süreç analizi
• İyileştirilecek süreçlere karar verme
• İyileştirilecek süreçlere mercek tutma
• Uygun iyileştirme araçlarını seçme
• Çevik yaklaşımla iyileştirmeleri sağlama
• İyileştirilmiş süreçleri standartlaştırma

Katılımcının Kazanımı

• Çevik süreç iyileştirme döngüsünü kavrama
• Öncelikli iyileştirmeleri belirleme becerisi geliştirme
• Süreç iyileştirme pratikleri geliştirme
• Süreç standartlaştırma yaklaşımı geliştirme

Katılımcı Profili

Kuruluşlarında;
• Süreç yöneticisi kapsamında görev yapan
• Süreç iyileştirme çalışmalarına katılan veya liderlik eden tüm çalışanlar