27. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

EFQM Modelinde Sürdürülebilirlik Anlayışı ve Uygulama Çerçevesi

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Bu çalıştayın temel amacı, EFQM Mükemmellik modelinde sürdürülebilirlik anlayışının nasıl ele aldığının araştırılması ve bu anlayışın girdi ve çıktılarının değerlendirilmesidir. Fakat bu amacı gerçekleştirirken kuruluşlar açısından önemli olduğunu düşündüğümüz bu konunun farklı bileşenlerine de bakacağız. Örneğin sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilirliğin iletişimi ve sürdürülebilirlik göstergelerinin GRI modeli göstergeleri ile karşılaştırılması gibi.

Çalıştayın bir bölümde teorik bilgiler aktarılacak, bir bölümünde ise pratik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

EFQM Mükemmellik modelinin kuruluşlarında uygulayan ya da uygulamayı planlayan katılımcılar, bu çalıştayda EFQM modeli içerisinde sürdürülebilirlik anlayışını tanımlama ve uygulama konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Çalışma Başlıkları

• EFQM modelinde sürdürülebilirlik yaklaşım ve anlayışının irdelenmesi.
• Model içinde sürdürülebilirlik uygulamalarının tanımlanması ve konumlandırılması.
• EFQM sürdürülebilirlik göstergeleri ile GRI raporlama standartlarında yer alan göstergelerin karşılaştırmalı analizi ve ilişkilendirilmesi.

Katılımcı Kontenjanı

25 Kişi

Katılımcı Profili

(1) Sürdürülebilirlik konuları ile ilgilenen üst/orta kademe yöneticiler,
(2) kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları yönetici ve uygulayıcısı uzmanlar,
(3) kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi ve tedarikçi ilişkileri yönetici ve uzmanları,
(4) sürdürülebilirlik ile ilişkili konularda analiz ve raporlama yapan uzmanlar.

Katılımcı Kazanımı

• EFQM modelinin sürdürülebilirlik anlayış, yaklaşım ve çerçevesini netleştirir,
• Sürdürülebilirlik uygulamalarının EFQM modeli içinde tanımlanma ve konumlandırmasını yapar,
• CSR uygulamalarının EFQM ve sürdürülebilirlik ekseninde modellenmesi felsefesine hakim olur,
• GRI raporlamalarının EFQM bağlamında hazırlanması ve okunması yeteneğini elde eder,
• Ek Kazanımlar:
• CSR uygulamalarının paydaş iletişimi çerçevesinde paylaşım prensipleri irdelenecektir.
• EFQM ve CSR (GRI) göstergeleri karşılaştırmalı matrisi üzerinde değerlendirme yapılacaktır.