28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

ETKİN DEĞİŞİM YÖNTEMİ

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

• Değişim yönetimini bütünsel bir bakışla ve farklı boyutlarıyla ele almak,
• Değişimin kurum içi ve dışı paydaşlara etkilerini değerlendirmek,
• Değişimin etkilerine hazırlıklı olarak süreci etkin bir biçimde yönetmek üzere yöntem geliştirmek.

Katılımcının Kazanımı

• Değişim yönetimine bütünsel bir bakış kazanmak,
• Değişimin temel boyutlarını dikkate alarak paydaşlara etkisini sürecin başından itibaren ölçebilmek,
• Süreci etkin bir şekilde yönetebilmek için gerekli yöntemleri öğrenmek ve bu yönde bakış açısı kazanmak.

Katılımcı Profili

Orta ve üst kademe yöneticiler ile değişim sürecinde sorumluluk alması olası çalışanlar