27. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

Günümüz Dünyasında Etik Liderlik

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

İçinde bulunduğumuz ekosistemi tanımlayarak, yöneticilerin enerjilerini ve zamanlarını harcadıkları konular ve çözüm önerilerini tartışmak amaçlanmaktadır.

Katılımcı Kontenjanı

En fazla 20 katılımcı.

Katılımcı Profili

Yönetici ve yönetici adayları.

Katılımcının Kazanımı

1. Güncel yönetici gündemi
2. Temel yöneticilik yetkinliklerimizi ve kişilik özelliklerimizi etkin kullanma
3. Çözüm önerileri