27. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

Günümüz Dünyasında Etik Liderlik

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Yeni Dünyada yöneticilerin değişen yetkinlikleri ile ilgili güçlü ve gelişime açık alanlarını fark edip değişimlerini hedefleyen bir eğitim tasarlanmıştır. Yöneticilerimiz veya yönetici adaylarımızın etik bağlamda doğru analiz yapmasına ve doğru karar vermesine destek olmak adına benlik durumlarını ve yöneticilik yaklaşımlarını gözlemleyecek test, oyunlar (empati ile anlatalım, olumlu geri bildirim oyunu) ve grup çalışmaları yapılacaktır.

Çalıştay İçeriği

1. Günümüzde liderliğin temel yetkinlikleri ve kişilik yapılarımız,
2. Yaşam senaryomuzda ‘İş’, ‘Takım Olma’, ‘Otorite’ ve ’Değer’ kavramları,
3. Etik liderliğin temel kavramları ve örnek çalışmalar,
4. Yeni dünyanın dinamikleri ve etik olmak, (VUCA, Karmaşa Bilimi, Fuzzy Logic)
5. Son söz ‘Bildiklerimiz bir değişim yaratacak mı’

Katılımcı Kontenjanı

En fazla 15 katılımcı

Katılımcı Profili

Etik yönetim teknikleri ile ilgili farkındalık, istek ve çaba ile gelişimi hedefleyen tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

Katılımcı Kazanımı

1. Güncel yönetici gündemi
2. Temel yöneticilik yetkinliklerimizi ve kişilik özelliklerimizi etkin kullanma
3. Çözüm önerileri