27. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

Health & Safety Leadership Workshop / İş Sağlığı ve Güvenliğinde Liderlik Çalıştayı

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinin kuruluşlarda tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve sahiplenmesini hedefleyerek “liderlik” ve “farkındalık” vurgusu ile işverenlerin, yöneticilerin ve tüm çalışanların sürece katkı ve destek sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Çalıştay süresince;

• İş Sağlığı ve Güvenliğinde Liderlik,
• Liderlerin / Yöneticilerin / Departman Müdürlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimindeki Yetkinlikleri,
• Organizasyonlarda İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yönetiminin Çalışma Performansına Katkısı

konuları üzerinde uygulamalı örnekler yaptırılarak, katılımcıların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi yetkinliklerinin ve farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

Katılımcı Kontenjanı

Max. 25

Katılımcı Profili

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler
Genel Müdürler
IK, İdari İşler, Operasyon, Satın Alma Birim Yöneticileri
İş Güvenliği Profesyonelleri

Katılımcı Kazanımı

Katılımcılar;
• Organizasyonlardaki iş sağlığı ve güvenliği kültürünün arttırılması için liderliğin nasıl görünür hale getirileceği,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda, operasyon ve yasal gereklilikler yönetiminin nasıl yapılacağı ve takip edileceği,
• İş sağlığı ve güvenliği performans ölçüm kriterlerinin ne olduğu ve izleme yöntemlerinin nasıl geliştirileceği,
• İş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklerin ifade ettikleri

konularında kazanım sağlayacaklardır.