28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

İBRAHİM KIRÇOVA

« GERİ DÖN

Eğitim Bilgileri

Doktora, Uludağ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi
Lisans, Uludağ, İİBF, İşletme

Yaptığı Tezler

Doktora, MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi, 1992
Yüksek Lisans, DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLER, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Yönetimi, 1987

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Pazarlama

Yönetilen Tezler

Kırçova İ., Kamu kurumlarında itibar yönetimi ve Sağlık Bakanlığı çalışanlarının kurumsal itibar algısına yönelik bir araştırma, Yüksek Lisans, Y.ERDEM(Öğrenci), 2019
Kırçova İ., Şehir pazarlamasında meydanların etkin yönetiminin rolü ve önemi: İstanbul meydanları üzerine bir araştırma, Doktora, M.ATTİLA(Öğrenci), 2019
Kırçova İ., Satış promosyonu perspektifinden dilediğin kadar öde fiyatlandırması üzerine bir alan çalışması, Doktora, D.ÇINAR(Öğrenci), 2017
Kırçova İ., Türkı̇ye süper lı̇gı̇'nı̇n marka değerı̇ üzerı̇ne bı̇r çalışma, Yüksek Lisans, N.CAVDAR(Öğrenci), 2017
Kırçova İ., B2b pazarda marka sadakati: Ticari taksilerde bir uygulama, Yüksek Lisans, E.ÖZGÜL(Öğrenci), 2017
KIRÇOVA İ., Mobil Pazarlama, Yüksek Lisans, S.Turan(Öğrenci), 2016