28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ'NDE ALIŞKANLIKLARI NASIL DEĞİŞTİRİRİZ

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan profesyonellerin İSG kültürü oluşturulması ve davranış değişikliklerinin sağlanması amacına yönelik;
• İşçi / Yönetici Katılımı
• Tehlikeli Davranış Belirleme
• Davranışı Gözleme / Geribildirim
• Kültür Değişimi
amaçlanmaktadır.

Çalıştayın İçeriği

1. İSG ile ilgili temel kavramlar
2. İSG sorumluluk üstlenme
3. Davranışlarımızın nedenleri
3.1. Genler
3.2. Çevre [a. Fiziksel çevre (Doğal, Yapay); b. Toplumsal çevre]
3.3. Özgür seçim
3.4. İş yerinde ortaya çıkan duygular
3.5. Faaliyet
3.6. İletişim – Etkileşim
3.7. Duygular
3.8. Davranışlarda neden sonuç ilişkisi

Katılımcının Kazanımı

Çalışanların, “Davranışlarımızın Nedeni, Kaynağı Dış Etkenlerde Değil, Doğrudan Kendimizde Gizli” görüşünü kazanmaları beklenmektedir. Çalıştay sırasında iş kazalarının nedenlerini, bireylerin kendi dışında arama mazeretinden kurtulup, yaşamlarını ve çevre koşullarını denetleme alışkanlıkları kazanmaları amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili

İş sağlığı ve güvenliği çalışanları, uzmanları ve yöneticilerinin yanı sıra konu ile ilgili farkındalık ve kültür oluşturma çabası içerisindeki tüm profesyoneller