28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

İŞ YAŞAMINDA KAYGI YÖNETİMİ

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Beyaz Yaka çalışanları TEMEL KAYGI MEKANİZMALARI konusunda bilgilendirmek, kişisel kaygılarının hangi alan ve konularda öne çıktığının ve kararlarını nasıl etkilediğinin farkındalığına ulaştırmak, başa çıkma yollarını keşfetmelerini sağlamak,
Kurum Kültürünü ve Psikolojisini etkileyen paylaşılmış kaygıların farkındalığını geliştirmek ve başa çıkma yollarını keşfetmelerini sağlamak.

Çalıştayın İçeriği

• İnsan Beyninin temel işleyiş dinamikleri
• Kaygının tanımı ve Korku, Stres, Endişe ile olan ilişkisi ve farkları
• Kaygı mekanizmalarının işleyiş dinamikleri ve sonuçları
• Kişisel Kaygı süreçlerinin ortaya çıkartılması ve başa çıkma yolları
• Kurumlarda paylaşılan kaygılar ve etkileri
• Paylaşılmış kaygılar ile başa çıkma yolları

Katılımcının Kazanımı

• Kişisel Kaygı süreçlerinin farkındalığına ulaşmak
• Kaygı ile başa çıkmada kendi yöntemini geliştirmek
• Paylaşılmış Kurumsal kaygıları tanımak ve başa çıkma yollarını kavramak

Katılımcı Profili

Her seviyeden Beyaz Yaka çalışanlar