28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

KOBİLERDE KURUMSALLAŞMA ÖLÇÜMÜ

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

• Katılımcıların kurumsallaşma ve kurumsallaşma olgunluk seviyesinin ölçülmesi konusunda bilgi sahibi olmaları.
• Katılımcıların kurumsallaşma seviyesinin ölçümü konusunda pratik uygulama yaparak yetkinliklerinin artırılması.

Çalıştayın İçeriği

• Bu çalıştayda KalDer tarafından ortaya konulan kurumsallaşma olgunluk seviyesi ölçüm modeli aracılığıyla aşağıdaki sorulara yanıt verilmeye çalışılacaktır:
• Kurumsallaşma deyince ne anlamalıyız?
• Kurumsallaşmanın bileşenleri nelerdir?
• Kurumsallaşma olgunluk seviyesi nasıl ölçülür?
• Olgunluk seviyesi sonuçları nasıl değerlendirilmelidir?

Katılımcının Kazanımı

• Katılımcılar kurumsallaşma ve kurumsallaşma olgunluk seviyesinin ölçülmesi konusunda bilgi sahibi olacaklar.
• Katılımcıların kurumsallaşma seviyesinin ölçümü konusunda pratik uygulama yaparak yetkinlikleri artacak.

Katılımcı Profili

• Kurumsallaşma çalışmalarına başlamış ya da başlamayı planlayan KOBİ’lerin yöneticileri.
• Kurumsallaşma olgunluk seviyesinin tespit edilmesini isteyen KOBİ’lerin yöneticileri.
• Kurumsallaşma ve kurumsallaşma ölçümü konusunda bilgi almak isteyen ilgililer.