27. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

Kök Neden Analizi

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Günümüzün acımasız rekabet koşulları altında, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırırken, maliyetleri düşürmek ve daha hızlı hareket etmek durumundayız. Yeniden işleme ve muayeneyi ortadan kaldırmak, fire oranlarını düşürmek, ancak işimizi ilk seferde doğru yapmamızı engelleyen problemleri ortadan kaldırmakla mümkündür. Problem çözmede doğru yaklaşım, problemi doğuran kök nedenleri ortadan kaldıracak doğru çözümlerin uygulanmasıdır.

Problem çözmede en önemli faktörlerden birisi kullanılan tekniklerdir. Problemin niteliğine ve boyutuna göre farklı teknikler ve yöntemler kullanılmaktadır. Kalite problemlerinin pek çoğu problem çözme teknikleri kullanılarak çözülebilir. Sürekli iyileştirme çalışmaları sadece üretimde değil hizmet süreçlerini de iyileştirmek için kullanılabilir.

Katılımcı Kontenjanı

En fazla 20 katılımcı

Katılımcı Profili

Sürekli iyileşmeyi amaç edinen kuruluşların yönetici ve uzmanları.

Katılımcı Kazanımı

Kuruluşlarda geçici önlemlerle tedavi edilmeye çalışılan kronik problemleri çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri kullanılabilir hale getirmek ve katılımcılara etkin ekip çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermektir.