28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

KURUMSAL EĞİTİM & GELİŞİM SÜRECİ VE YENİLİKLER

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Çalıştay, kurumsal eğitim ve gelişim süreçlerini bir bütün olarak aktarmayı ve özellikle sürecin her aşamasında ortaya çıkan, kolaylaştıran, zenginleştiren ve dönüşüm yaratan yeni nesil araç ve yöntemlerle ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Çalıştayın İçeriği

Çalıştay özellikle aşağıdaki içerik alanları üzerinden belli uygulama ve çalışmalarla birlikte gerçekleşecektir.
• Genel kavramlar, öğrenme ve gelişim alanı, aktörler ve sorumluluk dağılımı
• Öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, yaklaşımlar, yöntemler
• Öğrenme ve gelişim çözümlerinin tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması
• Öğrenme ve gelişim sonuçlarının değerlendirilmesi ve değerin gösterilmesi
• Öğrenme ve gelişim süreçlerinin geleceği, olasılıklar, senaryolar.

Katılımcının Kazanımı

Çalıştay sonrasında katılımcılar,
• Eğitim ve gelişim süreçlerini bir bütün ve bütünün parçaları olarak değerlendirebilecekler,
• Eğitim uzmanı, konu uzmanı, iç eğitmen gibi aktörleri sorumluluk anlamında konumlandırabilecekler,
• Kurum içinde kendi eğitim süreçlerini iyileştirmek için ilham ve hareket noktaları bulabilecekler,
• Eğitim ve gelişim sürecini değer katan yeni nesi araç ve yöntemler konusunda temel düzeyde uygulama yapabilecekler,
• Öğrenme ve gelişimin geleceği ile ilgili olası senaryoların oluşturulmasına katkı sağlayabilecek,
Ve derinleşmek için kaynak önerileri ve ek araştırma başlıkları alarak çalıştaydan ayrılacaklardır.

Katılımcı Profili

Kuruluşlarda Eğitim ve Gelişim süreçlerine katkı sağlayan yönetici, uzman ve iç eğitmenler.