28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

PAZARLAMANIN İNOVASYONDAKİ ÖNEMİ VE İNOVASYON FAALİYETLERİNE KATKISI

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Bu çalıştayda; pazarlama temelli inovasyonun nasıl gerçekleştirildiği ve yeni fikirlerin farklı kombinasyonlarla ticari hayata nasıl geçirileceği konusunu sistematik bir şekilde işlenecektir.

Çalıştayın İçeriği

İnovasyonun, pazarlama bölümü içerisinde nasıl gerçekleştirildiği konusu üç önemli başlık altında incelenecektir.
1. Pazarlama yönetiminin pazar bölümlendirmesi ve müşteri ihtiyaçlarını belirlemesi konusundaki yenilikler
2. Pazarlama yönetiminin yeni pazar alanları oluşturmada kullandığı yenilikçi yaklaşımlar
3. Pazarlama yönetiminin pazarlama karması araçlarını kullanarak ne çeşit inovasyonlar gerçekleştirdiği ele alınacaktır.

Katılımcının Kazanımı

Bu çalıştayın sonunda katılımcılar, müşteriler için yeni ürün ve hizmetleri nasıl geliştirecekleri ve söz konusu yeni ürün ve hizmetleri hangi yeni yollardan müşteriye ulaştırmaları hakkında sistematik bir bakış açısı geliştirecektir.

Katılımcı Profili

Pazarlama Yöneticileri, Ürün Geliştirme Yöneticileri, İş Geliştirme Yöneticileri, İnovasyon Yöneticileri