27. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

ŞEBNEM ERGÜL

« GERİ DÖN
Kurumsal Eğitmen, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı, Co-Active Koç, Kalite Danışmanı ve Değerlendirici, Kurumsal Etik Danışmanı, Misafir Öğretim Üyesi, İşe Alım Danışmanı.

Kurumsal Eğitmen

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Şebnem Ergül aynı yıl başladığı iş hayatına ara vermeksizin devam etmektedir. Motivasyon kaynağının, merak ve öğrenme güdüsü ile öğrendiklerini paylaşma ihtiyacı olduğunu ifade etmektedir.
1991 yılına kadar T. İş Bankası’nda Eğitim Uzmanı olarak çalışmış olup; eğitimciliğin felsefesini bu kurumda öğrendiğini ifade etmektedir.
Halen kurumların ihtiyaçlarına göre farklılaştırdığı 'Karar Verme ve Problem Çözme, Çatışma Yönetimi, Etik Yönetimi, Liderlik, Yöneticiler İçin Koçluk, Motivasyon Yönetimi, Stres Yönetimi, Y Kuşağı ve Kuşaklar Sinerjisi, Hedeflerle Yönetim, Kişisel Farkındalık, Yetkinlik Bazlı İşe Alım, Çıkış Mülakatı' konularında eğitimler vermektedir.
Şebnem ERGÜL’ün vermiş olduğu eğitimlerin listesi ekte yer almaktadır. (Ek:1)

İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı

1991 yılından 2011 yılına kadar ise İMKB’de sırasıyla Müfettiş, İnsan Kaynakları Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Danışmanı olarak görev yapmıştır. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. “Avrupa Birliği’ne Geçişte Türk ve Avrupa Sermaye Piyasalarının Karşılaştırılması” konulu yüksek lisans tezi etkin bir referans kaynağı olmuştur.
1995-2010 yılları arasında İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptığı dönemde yazdığı “Personel Yönetimi” isimli kitabı İMKB yayınları arasında yer almaktadır. Aynı dönemde PERYÖN, KALDER, ICF, TEDMER gibi meslek kuruluşların yönetim, çalışma ve etik kurullarında görev almış olup; bu çalışmalar farklı kurumların deneyimlerinden yararlanma olanağı tanımıştır.

Kalite Danışmanı, Değerlendirici

KALDER’de 10 yılı aşkın süre Değerlendirici olarak görev almış olup; KALDER danışmanı olarak projelerde görev almıştır.
Halen kurumlarda insan kaynakları sistemlerinin kurulması ve süreçlerin iyileştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Co-Active Koç

2007-2008 yılında CTI Koçluk Okulu sertifikasını almış olup; UK College of Coaching’den aldığı ‘Executive Coaching’ eğitimi ile birlikte halen üst düzey yönetici koçluğu yapmaktadır.
Koçluk tecrübesini beş yıldan bu yana almakta olduğu ‘Gestalt Temel Eğitimi’, ‘Gestalt Yaşantısal’, ‘Gestalt Teorik’ ve ‘Gestalt Practicum’ eğitimleri ile güçlendirmiştir.
Transaksiyonel Analiz 101 ve 202 eğitimlerini alan Şebnem Ergül halen bu alanda aldığı farklı eğitimlerle koçluk ve eğitimlerde kullandığı araçları zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Kurumsal Etik Danışmanı

“Etik Danışmanı” ve iş etiği konusunda “Eğitmen” olarak çalışmakta olup; “Ethics Resource Center”ın Baş Danışmanı Frank NAVRAN tarafından verilen “Ethics Officer” ve “Training of the Trainers” programlarına katılmış; söz konusu programın Türkçeleştirilmesi konusunda çalışmış ve Türkçe eğitiminde yer almıştır. 2004-2008 tarihleri arasında Türkiye Etik Değerler Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.
Personel Yönetimi Derneği’nde “Etik Kurul” üyesi olarak altı yıl süreyle görev yapmış olup; etik yönerge ve ilgili diğer düzenlemelerin oluşturulmasında katkıda bulunmuştur.
Dört yıl süreyle European Business Ethics Network’ün (EBEN) çeşitli ülkelerde düzenlenen uluslararası yıllık konferanslarında konuşmacı olarak görev almıştır.

Misafir Öğretim Üyesi

Şebnem ERGÜL Bilgi Üniversitesi’nde “Human Resources Management” ve ‘Business Ethics’ derslerini vermiş olup; bu deneyim kendisine Y kuşağı ile ilgili çalışmalarında yardımcı olmuştur.

İşe Alım Danışmanı

‘Executive Search’ firması olan STORMPIPER’da ‘Regional Director’ olarak çalıştığı dönemde hem yurt dışı piyasada üst düzey işe alım süreçlerini deneyimleme hem de farklı araçları uygulama fırsatı bulmuştur.
Halen ‘Assesment Center’ ile işe alım ve yükselmelerde Kurumlara danışmanlık hizmeti vermektedir.