28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Seminerin amacı, toplum tarafından öğretilen cinsiyet rollerinin ve bu rollerin bireylere ve topluma olan etkisinin ele almak ve katılımcılarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda genel farkındalık yaratmaktır.

Çalıştayın İçeriği

Seminerde; eşitlik ve ayrımcılığın yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne olduğu, hayatımızda kendini nasıl gösterdiği, Türkiye’de kadın ve erkek olmaya dair mevcut durum, çalışma hayatında karşılan cinsiyet ayrımcılığı ve eşitlik için yapılabilecekler ele alınmaktadır.

Katılımcının Kazanımı

Seminerde katılımcıların, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini fark etmeleri ve eşitliği sağlamak için yapabileceklerini keşfetmeleri beklenmektedir.

Katılımcı Profili

Seminer tüm kurum çalışanlarına yöneliktir.