28. KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYI

YALIN ÜRETİM VE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

« GERİ DÖN

Çalıştayın Amacı

Yalın Üretim’ in teorisiyle birlikte, pratikte nasıl gerçekleştirildiğini de iyi uygulama örnekleri ile aktarmak ve bunları katılımcıların rol alacağı JIT (Just in time) oyunu ile pekiştirmek.

Çalıştayın İçeriği

• Yalın üretim kavramı
• 7 İsraf (Muda) kavramı
• Tam zamanında üretim (JIT)
• Yalın dönüşüm metodolojisi
• İyi uygulama örnekleri
• Yalın Üretim’de üretim planına yaklaşım
• Üretim çizelgeleme nedir, nasıl yapılır
• Örnek günlük çizelgeleme yapılması
• JIT OYUNU

Katılımcının Kazanımı

Yalın üretim sistemine kendi imkanları ile geçmek isteyen firmalar, en çok pratikte karşılaştıkları sorunları çözmekte zorlanmaktadırlar. Yalın üretimin teorisi nispeten bilinmesine rağmen uygulaması daha zordur, çok fazla dirençlerle karşılaşılır.
Katılımcılar bu çalıştayda “Kaizen çalıştayı metodolojisi” ile yapılmış olan iyi uygulama örnekleri ve JIT oyunu ile uygulama yapma konusunda da yeterliliklerini oldukça fazla artıracaktır.

Katılımcı Profili

Üst ve orta kademe yöneticiler, Yalın Dönüşüm Liderleri, Üretim, Üretim planlama, Kalite, R&D, SCM çalışanları